آموزش دریافت کد EPP یا کد انتقال دامنه

در این پینگوفیلم به آموزش دریافت کد EPP یا کد انتقال دامنه از سمت حساب کاربری خود در Server.ir می پردازیم.

برای انجام عملیات انتقال یک دامنه هم لازم است تا قفل ثبت دامنه غیر فعال باشد تا از سمت انتقال دهنده و یا ثبت کننده جدید دامنه امکان ثبت آن وجود داشته باشد . همچنین برای اطلاعات از این که انتقال از سمت خود مالک انجام شده است از سمت ثبت کننده فعلی دامنه می بایست کدی به نام EPP و یا کد انتقال دامنه دریافت شود و به ثبت کننده ی جدید ارایه شود تا برای انتقال دامنه اقدام شود . نحوه ی غیر فعال کردن قفل ثبت و دریافت کد EPP در پینگوفیلم فوق توضیح داده شده است.

با پینگوفیلم های آینده همراه باشید.