تخفیف ویژه ۲۰ درصدی با کد SU01 برای خرید سرور اختصاصی

با استفاده از کد تخفیف SU01 برای محصولات مشخص شده در جدول زیر، از تخفیف ویژه بهره‌مند شوید.

پیشنهاد‌ شگفت‌انگیز

تحویل 48 ساعته

نصب رایگان

سرور DL360 G9
پردازنده 2x2620v3
رم 64GB DDR4
250GB SSD
ماهانه
4,770,000 تومان
سالانه(%13 تخفیف)
49,640,000 تومان

پلن‌های تحویل فوری

IDS H91P4

سرور DL360 G9
پردازنده 2 عدد 2680v4
رم 64GB DDR4
2 عدد 500GB SSD
ماهانه
6,085,000 تومان
سالانه(%14 تخفیف)
60,850,000 تومان

IDS H91P4

سرور DL360 G8
پردازنده 2 عدد 2680V2
رم 96GB DDR3
2 عدد 500GB SSD
ماهانه
6,000,000 تومان
سالانه(%14 تخفیف)
60,000,000 تومان

IDS H81P3

سرور DL360 G8
پردازنده 2 عدد 2670V2
رم 64GB DDR3
2 عدد 1TB NVMe
1TB HDD
ماهانه
4,300,000 تومان
سالانه(%14 تخفیف)
43,000,000 تومان

مشاهده سایر پلن‌ها

سرور اختصاصی ایران (تحویل فوری)
تحویل تا 24 ساعت کاری
تنوعی از پلن‌های آماده با تحویل سریع و بدون هزینه راه‌اندازی
سرور اختصاصی ایران (قابل سفارشی‌سازی)
تحویل تا 5 روز کاری
تنوعی از پلن‌های قابل سفارشی‌سازی با تحویل 5 روزه
قبل
بعدی

پلن‌های پیشنهادی سرور اختصاصی ایران

پلن‌های تحویل فوری

IDS H91P4

سرور DL360 G9
پردازنده 2 عدد 2680v4
رم 64GB DDR4
2 عدد 500GB SSD
ماهانه
6,085,000 تومان
سالانه(%14 تخفیف)
60,850,000 تومان

IDS H91P4

سرور DL360 G8
پردازنده 2 عدد 2680V2
رم 96GB DDR3
2 عدد 500GB SSD
ماهانه
6,000,000 تومان
سالانه(%14 تخفیف)
60,000,000 تومان

IDS H81P3

سرور DL360 G8
پردازنده 2 عدد 2670V2
رم 64GB DDR3
2 عدد 1TB NVMe
1TB HDD
ماهانه
4,300,000 تومان
سالانه(%14 تخفیف)
43,000,000 تومان

پلن‌های سرور اختصاصی ایران

تب اول پلن‌های قابل سفارشی‌سازی هستند. جهت سفارش کانفیگ آماده با تحویل فوری از تب دوم استفاده نمایید.

 • پلن‌های قابل سفارشی‌سازی
 • پلن‌های تحویل فوری

IDS H71N1

تخفیف ویژه
کد IDS-20%

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon X5670
قابل ارتقا
رم 16GB
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G7
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش

هزینه ماهانه

3,000,000 تومان

هزینه سالانه

30,000,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف) 34,200,000 تومان
IDS H81N1
تخفیف ویژه
کد IDS-20%

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2620
قابل ارتقا
رم 16GB
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G8
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

3,500,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

35,000,000 تومان

IDS H81N2

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2650v2
قابل ارتقا
رم 16GB
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G8
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

3,600,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

36,000,000 تومان

IDS H81N3
تخفیف ویژه
کد IDS-20%

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2670v2
قابل ارتقا
رم 16GB
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G8
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

3,700,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

37,000,000 تومان

IDS H71N2

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا 5 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • قابل تحویل از دیتاسنترهای پونک و پردیس

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 5670
قابل ارتقا
رم 16GB
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G7
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

3,000,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

30,000,000 تومان

IDS H81N1

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا 5 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • قابل تحویل از دیتاسنترهای پونک و پردیس

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2620
قابل ارتقا
رم 16GB
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G8
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

3,500,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

35,000,000 تومان

IDS H81N2

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا 5 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • قابل تحویل از دیتاسنترهای پونک و پردیس

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2650v2
قابل ارتقا
رم 16GB
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G8
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

3,600,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

36,000,000 تومان

IDS H81N3

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا 5 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • قابل تحویل از دیتاسنترهای پونک و پردیس

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2670v2
قابل ارتقا
رم 16GB
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G8
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

3,700,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

37,000,000 تومان

IDS H91N1

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا 5 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • قابل تحویل از دیتاسنترهای پونک و پردیس

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2620v3
قابل ارتقا
رم 16GB DDR4
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G9
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

4,300,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

43,000,000 تومان

IDS H91N4

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2680v4
قابل ارتقا
رم 32GB DDR4
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G9
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

4,700,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

47,000,000 تومان

IDS H91N2

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا 5 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • قابل تحویل از دیتاسنترهای پونک و پردیس

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2650v3
قابل ارتقا
رم 16GB DDR4
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G9
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

4,500,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

45,000,000 تومان

IDS H91N3

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا 5 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • قابل تحویل از دیتاسنترهای پونک و پردیس

+ جزئیات

مشخصات پلن
 • دارای آی‌پی ثابت
 • تحویل تا حداکثر 10 روز کاری
 • مانیتورینگ شبکه
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
Xeon 2680v3
قابل ارتقا
رم 32GB DDR4
قابل ارتقا
نوع سرور
HP G9
ترافیک ماهانه
نامحدود
درایو قابل انتخاب
در مراحل سفارش
هزینه راه اندازی

500,000 تومان

ماهانه

4,800,000 تومان

هزینه راه اندازی

500,000 تومان

سالانه(دو ماه تخفیف)

48,000,000 تومان

هزینه سالانه

30,000,000 تومان 13,600,000 تومان

اسم پلن
پردازنده
دیسک
رم
قیمت ماهانه
خرید پلن