آموزش تنظیم و مدیریت رابط های مجاز شناسه ایرنیک

در این پینگو فیلم به آموزش تنظیم و مدیریت رابط های مجاز شناسه ایرنیک می پردازیم.

در صورتی که می خواهید دسترسی ثبت و تمدید دامنه های شما و همچنین پیگیری باقی امور آن از سمت نمایندگان ایرنیک و یا نماینده خاصی مانند server.ir انجام گردد می بایست رابط های مجاز را بر روی گزینه ی خودم و نمایندگان و یا گزینه ی خودم و شناسه های آشنا تنظیم نمایید . که در صورتی که روز گزینه ی شناسه های آشنه تنظیم شود می بایست شناسه ی مورد نظر را نیز از بخش شناسه های آشنا به ایرنیک معرفی نمایید . توجه داشته باشید که برای پیگیری انجام تنظیمات سایت nic.ie از ساعت ۲۳ تا ۳۰ دقیقه بامداد در دسترس نمی باشد.

سایت رسمی ایرنیک

شناسه server.ir در ایرنیک : id233-irnic

با پینگوفیلم های آینده همراه باشید.