آموزش نحوه ثبت سفارش انتقال دامنه

در این پینگوفیلم به آموزش نحوه ثبت سفارش انتقال دامنه در قالب یک ویدیویی آموزشی در مجموعه server.ir می پردازیم.

برای انتقال دامنه های بین المللی می بایست چه در صورت انتقال مالک و چه در صورت انتقال هندلر یا ثبت کننده دامنه می بایست کد انتقال دامنه ارایه شود .

اما برای دامنه های ir یا ملی  تنها در صورت نیاز به تغییر مالک به کد انتقال نیاز می باشد و برای تغییر شرکت نیازی به کد انتقال نخواهد بود .

البته برای انتقال یک دامنه ir می بایست از سمت شناسه ایرنیک خود اقدام کرده و رابط مالی دامنه ی مورد نظر را در بهش تنظیمات دامنه بر روی شناسه ی id233-irnic ثبت نمایید که شناسه ی نمایندگی مجموعه server.ir می باشد ، تا امکان انتقال دامنه از سمت ما وجود داشته باشد.

با پینگوفیلم های آینده همراه باشید.