آموزش نحوه بلاک کردن آیپی در هاست CPanel

آموزش نحوه بلاک کردن آیپی در هاست CPanel

برای جلوگیری از دسترسی یک آیپی بخصوص و یا یک رنج آیپی مشخص به سایت و هاست شما می توانید از بخش IP Blocker آن آیپی یا رنج مشخص را بلاک نمایید . همچنین می توانید آیپی هایی که از قبل بلاک کرده اید را نیز مجدد از همان بخش از blacklist حذف نمایید تا دسترسی داشته باشند .

 

با پینگوفیلم های آینده همراه باشید