آموزش تغییر مالک دامنه ملی

در این پینگوفیلم با آموزش تغییر مالک دامنه ملی و یا انتقال دامنه از یک شناسه ایرنیک به شناسه ایرنیک دیگر و نحوه ی ثبت سفارش آن در مجموعه server.ir همراه شما خواهیم بود.

برای انتقال دامنه ملی از یک شناسه به شناسه دیگر و یا تغییر مالک دامنه ملی یا ir می بایست ابتدا از سمت مالک فعلی دامنه کد انتقال دامنه و یا کد epp دریافت نمایید . سپس در مراحل ثبت سفارش گزینه ی تغییر مالک دامنه ملی را به عنوان نوع انتقال مورد نظر انتخاب می نمایید و در نوار مقایل مشابه ویدیو کد انتقال دامنه به همراه شناسه ایرنیک مالک جدید دامنه را وارد می نمایید .

البته برای انجام کامل انتقال می بایست سفارش تکمیل و پرداخت شود و از سمت دامنه نیز قفل ثبت دامنه غیر فعال بوده و همچنین دسترسی های مجاز برای نمایندگان ایرنیک از بخش مدیریت رابط های مجاز ایجاد شده باشد تا مجوز انجام انتقال برای نمایندگان مانند server.ir موجود باشد.

با پینگوفیلم های آینده همراه باشید.