جستجو
دقیقا متنی که نوشتم
جستجو در تیتر صفحات
جستجو در متن صفحات
جستجو در نظرات
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
ثبت، تمدید و انتقال دامنه

Domain Registratoin, Renewal and Transfer

دامنه حکم نشانی از شما در دنیای مجازی را دارد، بدین معنا که همانگونه که در دنیای حقیقی برای اینکه دیگران شما را بیابند باید نشان و یا آدرسی از شما داشته باشند، در دنیای مجازی هم برای اینکه بتوانید اطلاعات خود را به دیگران بشناسانید باید از مشخصه ای به نام دامنه بهره گیرید
Server.ir امکان ارائه انواع خدمات دامنه ها اعم از ثبت، انتقال و یا تمدید دامنه ملی (IR.) و دامنه های بین المللی (.com , .info , .net , .biz , .org , .meو ...) را فراهم نموده است و سعی بر آن دارد با حفظ تعرفه های مقرون به صرفه از دید اقتصادی، حداکثر توانایی خود را در ارائه پشتیبانی به نمایش بگذارد.همچنین برای بررسی اطلاعات Whois و یا آزاد بودن یک دامنه می توانید از ابزار فوق استفاده نمایید تا آزاد بودن یک دامنه و یا اطلاعات مالک قبلی آن را بررسی نمایید. همچنین به منظور ثبت دامنه فارسی با پسوند های بین المللی ممکن نیز می توانید به صفحه اصلی بخش دامنه مراجعه نمایید.

دامنه های ملی :


id.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۱۴.۵۰۰ تومان

net.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۱۴.۵۰۰ تومان

gov.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۱۴.۵۰۰ تومان

org.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۱۴.۵۰۰ تومان

sch.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۱۴.۵۰۰ تومان

co.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۱۴.۵۰۰ تومان

ac.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۱۴.۵۰۰ تومان

ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵.۰۰۰ تومان
 • ۵.۰۰۰ تومان
 • ۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۵.۰۰۰ تومان

پسوند

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه ۱ ساله
 • ثبت دامنه ۵ ساله
 

دامنه های بین المللی :


xyz

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۷۵.۰۰۰ تومان
 • ۷۵.۰۰۰ تومان
 • ۷۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰.۰۰۰ تومان

pro

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۱۰۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۹۰.۰۰۰ تومان

mobi

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۱۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۲۱۰.۰۰۰ تومان

biz

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۹۵.۰۰۰ تومان
 • ۹۵.۰۰۰ تومان
 • ۹۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۸۰.۰۰۰ تومان

org

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۶۰.۰۰۰ تومان

net

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸۰.۰۰۰ تومان

info

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۶۰.۰۰۰ تومان

com

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۷۵.۰۰۰ تومان
 • ۷۵.۰۰۰ تومان
 • ۷۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰.۰۰۰ تومان

پسوند

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه ۱ ساله
 • ثبت دامنه ۲ ساله
 


asia

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۱۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۱۰.۰۰۰ تومان

co

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۲۲۵.۰۰۰ تومان
 • ۲۲۵.۰۰۰ تومان
 • ۲۲۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۱۰.۰۰۰ تومان

fr

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۰.۰۰۰ تومان

ws

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۱۴۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۷۰.۰۰۰ تومان

CC

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۳۰.۰۰۰ تومان

in

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۳۰.۰۰۰ تومان

es

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۵.۰۰۰ تومان

us

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۵.۰۰۰ تومان

پسوند

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه ۱ ساله
 • ثبت دامنه ۲ ساله
 


tel

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۳۰.۰۰۰ تومان

name

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۵.۰۰۰ تومان

me

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۱۳۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۳۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۳۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۴۰.۰۰۰ تومان

bio

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۳۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۳۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۳۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰.۰۰۰ تومان

ceo

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۴۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۴۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۴۰.۰۰۰ تومان
 • ۱.۰۶۰.۰۰۰ تومان

host

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۹۰.۰۰۰ تومان
 • ۹۶۰.۰۰۰ تومان

clinic

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۲۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۱۰.۰۰۰ تومان

toys

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۲۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۱۰.۰۰۰ تومان

پسوند

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه ۱ ساله
 • ثبت دامنه ۲ ساله
 

مقالات پیشنهادی

نماینده رسمی ایرنیک

این مجموعه دارای نمایندگی رسمی ایرنیک برای ثبت دامنه های ملی می باشد.

پنل مدیریت دامنه

انجام تنظیمات و مدیریت دی ان اس دامنه از طریق پنل مدیریت دامنه در حساب کاربری شما

ثبت پسوند های خاص

امکان ثبت پسوند های خاص در صورت هماهنگی با واحد فروش جهت ثبت سفارش