جستجو
دقیقا متنی که نوشتم
جستجو در تیتر صفحات
جستجو در متن صفحات
جستجو در نظرات
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
نمایندگی دامنه های ملی و بین المللی

National and International Doamin Reseller

با استفاده از خدمات نمایندگی دامنه Server.ir، می توانید به صورت مستقل و با نام تجاری خودتان اقدام به ثبت هر دامنه ملی و بین المللی مورد نیاز کاربران و مخاطبان تجارت خود نمایید. این خدمات که با این ویژگی ها برای اولین بار در کشور توسط Server.ir ارائه می گردد، موجب می شود که دیگر نیازی به اخذ نمایندگی از مراکز متفاوت با قوانین و تعرفه های متفاوت برای انجام تجارت میزبانی وب و ثبت دامنه نباشد و به سادگی با اخذ یک نمایندگی از Server.ir خواهید توانست تمام انواع دامنه ملی و بین المللی را به نام خود ثبت نمایید. پیش از این فعالان خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه امکان ثبت دامنه های با پسوندهای ملی و بین المللی در یک اکانت نمایندگی و به نام مستقل خود را نداشتند اما از این پس به سادگی با پرداخت حق نمایندگی بسیار اندک می توانید تمام دغدغه های ثبت دامنه خود به کارشناسان Server.ir بسپارید. تعرفه حداکثر قیمت ثبت دامنه برای نمایندگان در قسمت پایین قابل بررسی است و البته به منظور دریافت تعرفه های ارزان تر نیز می توانید پس از اخذ نمایندگی و آغاز فعالیت با واحد فروش Server.ir در تماس باشید.

id.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۴.۰۰۰ تومان

net.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۴.۰۰۰ تومان

gov.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۴.۰۰۰ تومان

org.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۴.۰۰۰ تومان

sch.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۴.۰۰۰ تومان

co.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۴.۰۰۰ تومان

ac.ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۴.۰۰۰ تومان

ir

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۴.۵۰۰ تومان
 • ۱۳.۰۰۰ تومان

پسوند

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه ۱ ساله
 • ثبت دامنه ۵ ساله

xyz

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۷۳.۰۰۰ تومان
 • ۷۳.۰۰۰ تومان
 • ۷۳.۰۰۰ تومان
 • ۱۳۷.۰۰۰ تومان

pro

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۷۳.۰۰۰ تومان
 • ۷۳.۰۰۰ تومان
 • ۷۳.۰۰۰ تومان
 • ۱۳۷.۰۰۰ تومان

mobi

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۵.۰۰۰ تومان

biz

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۹۷.۰۰۰ تومان

org

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۲.۰۰۰ تومان
 • ۵۲.۰۰۰ تومان
 • ۵۲.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۲.۰۰۰ تومان

net

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۸۷.۰۰۰ تومان

info

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۳.۰۰۰ تومان
 • ۵۳.۰۰۰ تومان
 • ۵۳.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۵.۰۰۰ تومان

com

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۲.۰۰۰ تومان
 • ۴۲.۰۰۰ تومان
 • ۴۲.۰۰۰ تومان
 • ۸۲.۰۰۰ تومان

پسوند

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه ۱ ساله
 • ثبت دامنه ۲ ساله

asia

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۵.۰۰۰ تومان

co

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۱۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۲۲۵.۰۰۰ تومان

fr

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۸۸.۰۰۰ تومان

ws

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۱۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۱۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۱۰.۰۰۰ تومان

CC

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۸۸.۰۰۰ تومان

in

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۵۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰.۰۰۰ تومان

es

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۸۵.۰۰۰ تومان

us

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۸۷.۰۰۰ تومان

پسوند

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه ۱ ساله
 • ثبت دامنه ۲ ساله

tel

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۴۵.۰۰۰ تومان
 • ۸۸.۰۰۰ تومان

name

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۳۹.۰۰۰ تومان
 • ۳۹.۰۰۰ تومان
 • ۳۹.۰۰۰ تومان
 • ۷۵.۰۰۰ تومان

me

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹.۰۰۰ تومان

bio

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۹۰.۰۰۰ تومان

ceo

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۳۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۳۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۳۰.۰۰۰ تومان
 • ۸۳۰.۰۰۰ تومان

host

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۶۰.۰۰۰ تومان

clinic

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۲۲۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۲۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۲۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۱۰.۰۰۰ تومان

toys

دامنه ملی .Ir
دامنه ملی .Ir
 • ۲۲۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۲۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۲۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۱۰.۰۰۰ تومان

پسوند

 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • ثبت دامنه ۱ ساله
 • ثبت دامنه ۲ ساله

مقالات پیشنهادی

نماینده رسمی ایرنیک

این مجموعه دارای نمایندگی رسمی ایرنیک برای ثبت دامنه های ملی می باشد.

پنل مدیریت دامنه

انجام تنظیمات و مدیریت دی ان اس دامنه از طریق پنل مدیریت دامنه در حساب کاربری شما

ثبت تمامی دامنه ها در یک نمایندگی

امکان ثبت انواع دامنه ملی و بین المللی تنها از طریق یک ماژول نمایندگی دامنه

مشاوره آنلاین - ساعات اداری - 8 تا 24

)
  is typing...

  اطلاعات مورد نیاز و متن پیام خود را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید تا بررسی گردد.

  ارسال پیام خروج